Scroll to top

Výzkumná zpráva projektu Být LGBTQ+ 2022

Vydáno: 02 / 2023
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
Mgr. Marcela Macháčková (NUDZ)

ISBN (tisk): 978-80-87142-51-6

ISBN (web): 978-80-87142-52-3

Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči neheterosexuálním a genderově rozmanitým osobám.

Vydáno: 5 / 2022
RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D. (NUDZ)
Mgr. Marcela Macháčková (NUDZ)

ISBN: 978-80-87142-47-9
eISBN: 978-80-87142-46-2

Více na stránkách QG

Doporučený postup pro psychologickou praxi s lesbami, gayi a bisexuálními klient-y/kami

Původní anglickou verzi vydala: American Psychological Association, 

Český překlad zpracoval: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Vydáno: srpen 2018
ISBN: 978-80-88271-01-7

Více na stránkách QG …

APA guidelines mockup
Prep Manuál

PrEP manuál – informace o pre-expoziční profylaxi

Více info na stránkách QG …

PrEP – jednoduchý návod k použití

Více info na stránkách QG …