Scroll to top
Logo LGBT zdraví vyhledávače péče


beenhere

Chcete být také na seznamu?

Pokud byste měl/a zájem mít zápis ve vyhledávači, stačí vyplnit tento formulář. Přidání nového záznamu nám ale může chvilku trvat.

beenhere

Našli jste u svého záznamu chybu?

Pokud jste našli u vašeho záznamu chybu či nepřesnost, prosím kontaktujte nás a my Váš záznam upravíme.

beenhere

O kvalitě informací

Náš tvůrčí tým neodpovídá za správnost informací.

Autoři vyhledávače: Michal Pitoňák, Ondřej Vaniš a Lukáš Pitoňák (2021)

Stránka je vedlejším výstupem výzkumného projektu č. 19-14801S s názvem „Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku“ podpořeným Grantovou agenturou ČR. Stránka vznikla ve spolupráci se spolkem Queer Geography a na vzniku aplikace se také podíleli*y: Xenie Uholyeva, Lucie Návratová a další odborníci a odbornice, jež poskytli*y zpětnou vazbu v rámci pilotáže.