Scroll to top

Rise UP #ozvise

(Rise up against anti-LGBTI hate crimes)

Projekt #ozvise vznikl za účelem pomoci obětem předsudečného násilí, upozornit na potřebu útoky hlásit a informovat oběti o možné formě pomoci a podpory ze strany státu. Realizován je ve spolupráci spolku Prague Pride, organizace In IUSTITIA, spolku Queer Geography a Národního ústavu duševního zdraví a financován z programu Evropské unie Práva, rovnost a občanství (2014-2020).

Projekt reaguje na současnou situaci, kdy více než 90 % případů diskriminace, násilí a útoků na české LGBTI osoby na základě sexuální orientace a genderové identity není hlášeno, a tudíž ani vyšetřováno. NUDZ jako partner má v tomto projektu za úkol zpřístupnit nové nástroje pro zkvalitnění sběru dat o projevech netolerance vůči LGBTI v České republice a přispět k harmonizaci datových standardů, které by umožnily i mezinárodní srovnání (například s jinými daty, jako je šetření Eurobarometr nebo průzkumy FRA).

Celkovým cílem projektu je zlepšit kvalitu života LGBTI osob v České republice a zvýšit soudržnost české společnosti prostřednictvím systematického posunu v boji proti intolerance vůči LGBTI lidem, zejména v oblasti prevence těchto nenávistných projevů a to s využitím holistického přístupu.

Publikace související s projektem: Standardy a doporučení pro zjišťování společenského postavení, diskriminace a násilí vůči LGBT osobám (Odkaz na podrobnosti a stažení dokumentu.)

a Report výzkumu Být LGBT v Česku 2022 (podrobnosti zde)

 • Date

  1 února, 2021

 • Hlavní řešitel

  Prague Pride z.s.

 • Spoluřešitelé

  NUDZ; In IUSTITIA o.p.s.

 • Nebenefitující řešitel

  Queer geography, z.s.

 • Výzkumná a dotazníková část

  Queer geography, z.s.

 • Podpořila

  Evropská Komise

Post a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *