Scroll to top
Back

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku

Scroll

Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku (č.19-14801S)
Řešitel: RNDr. Michal Pitoňák, Ph.D.
Hlavní příjemce: NUDZ
Doba řešení: 1.1.2019 – 31.12.2021

Abstrakt

Zahraniční studie poukázaly, že neheterosexuálové, především mladiství, vykazují ve srovnání s heterosexuály vyšší prevalenci duševních poruch (deprese, úzkostné poruchy), zvýšenou míru užívání návykových látek (včetně užívání tabáku a alkoholu), i vyšší suicidalitu. S nimi koreluje vyšší míra rizikového sexuálního chování, která zvyšuje riziko přenosu sexuálně přenosných chorob (STD), předně pak infekce HIV. Tyto jevy jsou v zahraniční literatuře opakovaně dávány do spojitosti s tzv. menšinovým stresem, který v populaci ne-heterosexuálů působí nad rámec stresu, jemuž jsou vystaveni ostatní lidé. Ověření teorie o působení menšinového stresu v Česku přispěje nejen ke zvýšení našeho porozumění o kvalitě duševního zdraví ne-heterosexuálů, ale i ke zvýšení efektivity a dostupnosti preventivních a léčebných programů pro tuto populační skupinu, které mohou přispět k duševní pohodě i ke snížení psychiatrické morbidity této části populace.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je prozkoumat duševní zdraví v populaci ne-heterosexuálů a otestovat platnost teorie menšinového stresu jako faktoru zvyšujícího míru nemocnosti a úmrtnosti neheterosexuálů.

GAČR logo

Stránka obsahuje výstupy výzkumného projektu č. 19-14801S s názvem „Menšinový stres ne-heterosexuálních lidí v Česku“ financovaného Grantovou agenturou ČR. Stránka vznikla ve spolupráci se spolkem Queer Geography.