Scroll to top
Back

GaminGEE

Scroll

Cílem projektu „GaminGEE – GAME-based tools to Foster an INtegrative model for early Gender Equality Education“ (Nástroje pro podporu integrativního modelu pro včasné vzdělávání v oblasti genderové rovnosti založené na hrách) je poskytnout vyučujícím, rodičům a dalším osobám v oblasti vzdělávání, návod, jak identifikovat a řešit nevhodné chování spojené s genderovou rozmanitostí, poskytnout podporu těm, kteří genderovou rozmanitost žijí, a vést mladé lidi k porozumění a přijímání genderové rozmanitosti. 

GaminGEE logo

Po analýze současné situace budou zpracovány příručky určené rodinám a osobám zaměstnaným ve vzdělávání, které budou zahrnovat vhodné zdroje, jež následně adaptuje videohra, která atraktivním způsobem bude prezentovat vhodné postupy jako pro vyučující, studující, stejně tak i další osoby v oblasti vzdělávání, jakožto i rodiny osob, kterým mohou být nápomocné. 

Konkrétně se projekt GaminGEE zabývá problematikou nekonsensuálních sexuálních vztahů, seznamování (randění),  genderovým násilím, diskriminací LGTBIQ+ osob a žen, a soubobými formami rizikového chování, tak aby pomohl překonat překážky a obtíže, jež mohou být reprodukovány kulturou a zesilovány popkulturou. GaminGEE se rovněž zasazuje o sociální začlenění LGTBIQ+ osob či všech sexuálních menšin a věnuje pozornost násilí, kterému jsou vystaveny i ve formálním vzdělávacím prostředí, jako jsou školy. 

Cílem projektu je zvyšovat povědomí a přispět ke pozitivní změně myšlení, a tak napomoci odstraňovat násilí za pomocí inovativních postupů, které jsou zakotvené v soudobých poznatcích a digitální éře. Díky geograficky bohatému složení organizací, které se účastní projektu, budou výsledky snadno přenositelné a rozšiřitelné na evropské i mezinárodní úrovni za současného respektování sociokulturní přiměřenosti vynaložených zdrojů, teorií a metod, o něž se GAMINGEE opírá.

Partneři: Universidad de Burgos / Asociația GEYC / Lastekaitse Liit / Catness Games / Kveloce I+D+i (Senior Europa S.L.) / Queer geography

Projekt je podpořen Evropskou komisí, hlavním řešitelem je Universita v Burgosu.

Post a Comment

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *